ANBI STATUS


ANBI-status
Stichting Sterk Staaltje heeft de ANBI-status verkregen in 2015. Onze bestuurders krijgen geen salaris en geen onkostenvergoeding. Een vergoeding krijgen ze alleen wanneer ze voor de stichting aankopen doen die nodig zijn voor de het meegaan/voorbereiden van de Roparun, het steunen van lokale doelen of het voorbereiden van acties die ten gunste komen van de Roparun en/of lokale doelen.

Al onze inkomsten komen ten goede aan de Roparun of lokale goede doelen, er is geen enkel winstoogmerk. Dit is dus meer dan de 90% die wij van de ANBI-status mogen hebben om in aanmerking te blijven komen van de ANBI-status. 

Functies van de bestuurders
Voorzitter: Marco Essenber
Penningmeester: Geraldine Bosma
Secretaris: Twan van der Wel

Doelstelling
Zoveel mogelijk geld ophalen voor de Stichting Roparun en eventueel lokale doelen onder het motto "Leven toevoegen aan dagen waar geen dagen meer toegevoegd kunnen worden aan het leven.".

Beloningsbeleid bestuurders
De bestuurders ontvangen geen geld en of middelen van de stichting er is dus geen ander beloningsbeleid nodig dan wat er nu al is.

Beloningsbeleid vrijwilligers
Er zijn ook geen beloningen voor vrijwilligers die ons helpen met de voorbereidingen van acties en/of meegaan met de Roparun. Al kan hierop een uitzondering gemaakt worden in de vorm van een vergoeding voor gemaakte onkosten die ten goede komen aan aankopen voor de stichting dan wel aankopen of onkosten gemaakt voor een actie van de stichting.

Inkomen
Ons inkomen verkrijgen wij door het houden van acties dan wel bedrijven die ons sponsoren. Dit sponsoren kan bestaan uit goederen, middelen of geld.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de bestuurders is strikt gescheiden van de stichting. Het is niet zo dat de bestuurders vrij over het vermogen van de stichting kunnen beschikken. Na elk Roparun jaar wordt het geld van rekening Stichting Sterk Staaltje naar Stichting Roparun te Schiedam overgemaakt. Alleen een klein gedeelte wordt in reserve gehouden voor onkosten en eventuele acties die na de Roparun plaatsvinden zodat er genoeg geld is om deze door te kunnen laten gaan.

Opheffen van de stichting
Mocht het zo ver komen dat wij de stichting zullen opheffen verklaren wij (het bestuur) dat we het overgebleven geld ten goede laten komen van de Stichting Roparun. Deze stichting heeft net als wij een ANBI-status.

Hieronder kunt u onze jaarrekeningen inzien.