ANBI STATUS


ANBI-status
Stichting Sterk Staaltje heeft de ANBI-status verkregen in 2015. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang en voldoet aan enkele voorwaarden. Een van deze voorwaarden is een actueel beleidsplan. Dit plan kunt u hieronder inzien.